Officials of JSTR | About Us | Japanese Society for Theatre Research - beta -
 

Officials of JSTR

 • Chairperson

  NAGATA Yasushi

 • Vice Chairperson

  INOUE Yoshie・KOSUGE Hayato

 • Executive Board Members

  ICHIKAWA Akira, INOUE Masaru, INOUE Yoshie,OHBAYASHI Norko, OKAMURO Minako, ODANAKA Akihiro, KAMIYAMA Akira, KOSUGE Hayato, KODAMA Ryuichi, SETO Hiroshi, NAKAO Kaoru, NAGATA Yasushi, HAGIWARA Ken, HAYASHI Kimoko, HIRAKAWA Daisaku, HIRATA Oriza、HIRAI Aiko, FUJISAKI Syuhei, MORI Mitsuya, YAMASHITA Yoshiteru

 • Accounting audit

  KARIYA Hiroko, ANAZAWA Mariko

 • Secretary General

  INOUE Masaru

 • Plans Board

  OHBAYASHI Noriko(chairperson)、INOUE Yuriko, UMEYAMA Ituski, OKADA Mariko, KINOSHITA Kosuke(Webmaster), SUGAWA Wataru, NIINUMA Tomoyuki

 • The Editing Committee of the Annuals

  KOSUGE Hayato(chairperson)、HAGIWARA Ken(Vice chairperson)、OKU Kaori, KITANO Masahiro, SAWAI Manami, HIRAKAWA Daisaku, HIRABAYASHI Norikazu, TAMURA Yoko, NAKAO Kaoru

 • The Editing Committee of the Annuals (English)

  ODANAKA Akihiro(chairperson) , IWAI Masami, Jonah Salz, TSUNEYAMA Nahoko, BJOERK TOVE JOHANNA, MARI BOYD,

 • The Kawatake Award Committee

  SETO Hiroshi(chairperson), TANAKA Tokuichi, NAGATA Yasushi, HAYASHI Kimiko, HORI Mariko

 • Public Relations and Information Technology Committee

  NAGATA Yasushi(Chairperson)、IWAI Masami, KINOSHITA Kosuke, HANAKE Ayako, HIOKI Takayuki, YOKOBORI Masahiko

 • Outline of Society

 • PAGE TOP PAGE TOP