Officials of JSTR | About Us | Japanese Society for Theatre Research - beta -
 

Officials of JSTR

 • Chairperson

  KOSUGE Hayato

 • Vice Chairperson

  HAYASHI Kimiko, FUJISAKI Shuhei

 • Executive Board Members

  INOUE Masaru, INOUE Yoshie, IWAI Masami, UMEYAMA Itsuki, OHBAYASHI Norko, OHZASA Yoshio, OKAMURO Minako, KOSUGE Hayato, KINOSHITA Kosuke, KODAMA Ryuichi, NAKAO Kaoru, NAGATA Yasushi, NIINUMA Tomoyuki, HAGIWARA Ken, HAYASHI Kimoko, HIRAKAWA Daisaku, HIRATA Oriza, FUJISAKI Syuhei, MOTOHASHI Tetsuya, YAMASHITA Yoshiteru

 • Secretary General

  NIINUMA Yomoyuki

 • General Affairs

  YAMASHITA Yoshiteru

 • Accountant

  NAKAO Kaoru

 • Accounting audit

  KARIYA Hiroko, ANAZAWA Mariko

 • The Kawatake Award Committee

  HAYASHI Kimiko (chairperson), ANAZAWA Mariko, ABE Yukako, NAKAJIMA Hiroaki, HIRABAYASHI Norikazu, KOSUGE Hayato

 • The Editing Committee of the Annuals

  HIRAKAWA Daisaku (chairperson), OKU Kaori (Vice chairperson), OKADA Fukiko, KITANO Masahiro, SAWAI Manami, TAMURA Yoko, TERAO Ehito, NAKAO Kaoru, HIRABAYASHI Norikazu

 • The Editing Committee of the Annuals (English)

  IWAI Masami (chairperson), Jonah Salz, TSUNEYAMA Nahoko, BJOERK TOVE JOHANNA, MARI BOYD, MOTOHASHI Tetsuya

 • Plans Board

  OHBAYASHI Noriko (chairperson), INOUE Masaru, UMEYAMA Ituski, ONISHI Noriaki, KINOSHITA Kosuke, YOSHIDA Yayoi

 • Public Relations and Information Technology Committee

  KINOSHITA Kosuke (Chairperson), HANAKE Ayako, HIOKI Takayuki, HORITA Atsumi, YOKOBORI Masahiko

Archive

2020 - 2021
  • Chairperson

   NAGATA Yasushi

  • Vice Chairperson

   INOUE Yoshie・KOSUGE Hayato

  • Executive Board Members

   ICHIKAWA Akira, INOUE Masaru, INOUE Yoshie,OHBAYASHI Norko, OKAMURO Minako, ODANAKA Akihiro, KAMIYAMA Akira, KOSUGE Hayato, KODAMA Ryuichi, SETO Hiroshi, NAKAO Kaoru, NAGATA Yasushi, HAGIWARA Ken, HAYASHI Kimoko, HIRAKAWA Daisaku, HIRATA Oriza、HIRAI Aiko, FUJISAKI Syuhei, MORI Mitsuya, YAMASHITA Yoshiteru

  • Accounting audit

   KARIYA Hiroko, ANAZAWA Mariko

  • Secretary General

   INOUE Masaru

  • Plans Board

   OHBAYASHI Noriko(chairperson)、INOUE Yuriko, UMEYAMA Ituski, OKADA Mariko, KINOSHITA Kosuke(Webmaster), SUGAWA Wataru, NIINUMA Tomoyuki

  • The Editing Committee of the Annuals

   KOSUGE Hayato(chairperson)、HAGIWARA Ken(Vice chairperson)、OKU Kaori, KITANO Masahiro, SAWAI Manami, HIRAKAWA Daisaku, HIRABAYASHI Norikazu, TAMURA Yoko, NAKAO Kaoru

  • The Editing Committee of the Annuals (English)

   ODANAKA Akihiro(chairperson) , IWAI Masami, Jonah Salz, TSUNEYAMA Nahoko, BJOERK TOVE JOHANNA, MARI BOYD,

  • The Kawatake Award Committee

   SETO Hiroshi(chairperson), TANAKA Tokuichi, NAGATA Yasushi, HAYASHI Kimiko, HORI Mariko

  • Public Relations and Information Technology Committee

   NAGATA Yasushi(Chairperson)、IWAI Masami, KINOSHITA Kosuke, HANAKE Ayako, HIOKI Takayuki, YOKOBORI Masahiko

 • Outline of Society

 • PAGE TOP PAGE TOP