Author: あやこ | Japanese Society for Theatre Research - beta -


Award

The 53th, 2021

2021-08-31

Award No Recipient Encouragement Award: UMETADA Misa Edo no Mokuami -Zen-nin wo egaku – [ — ]Shunpu-shaSAKURAGI Yoko Chugoku koten geino ronko – Gen-dai no youki-hi no monogatari wo chu-shin to shite [ — ]Kyuko shoin


Conference

2021 Research Meeting

2021-08-25

Dec 4-5, 2021 Osaka University


Conference

2021Conference

2021-03-25

Jun 26 -27, 2021 Meijo University

PAGE TOP PAGE TOP