Award | Japanese Society for Theatre Research - beta -

Award


Award

The 53th, 2021

2021-08-31

Award No Recipient Encouragement Award: UMETADA Misa Edo no Mokuami -Zen-nin wo egaku – [ — ]Shunpu-shaSAKURAGI Yoko Chugoku koten geino ronko – Gen-dai no youki-hi no monogatari wo chu-shin to shite [ — ]Kyuko shoin

PAGE TOP PAGE TOP